Toppbild
16 oktober 2017

Workshop om utökningar av Inspire datamodeller

Cirka 40 deltagare träffades i Paris under två dagar i slutet av juni för att dela med sig av sina erfarenheter av utökningar av Inspires datamodeller (s.k. extensions)

Workshopen, som var ett gemensamt arrangemang mellan EuroGeographics, Geonovum och EuroSDR, innehöll sessioner med nationella och Europeiska exempel samt forskning. För att få en SDI som fungerar på olika nivåer och för olika användningar är det nödvändigt att använda utökningar av datamodeller. Det är som att bygga datamodeller inom en SDI med legobitar; Inspire datamodeller ska ses som en grundbit som sedan byggs på för olika typer av användningar. Geonovum har i samarbete med ett företag genomfört ett projekt för att ge ett stöd till hur utökningar kan tas fram. Materialet är öppet och tillgängligt.

Workshopen spelades in och på EuroGeographics webbsida kan du ta del av video och bildspel från workshopen.