Toppbild
07 februari 2017

Vill du veta mer om den nationella geodatastrategin?

Geodatastrategin är planen som beskriver hur vi skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige.

Här kan du ta del av webbinar som Lantmäteriet genomfört och som ger dig introduktion till grunderna i den nationella geodatastrategin och samhällets utmaningar inom till exempel digitaliseringen av offentlig förvaltning, en effektivare samhällsbyggnadsprocess, klimatanpassningen och miljöhoten.