Toppbild
09 mars 2018

Utvärdering av de tematiska klustren

De tematiska klustren är en plattform där verksamma inom området Inspire kan ställa frågor och utbyta erfarenheter när det gäller genomförandet av Inspire, till exempel tolkning av specifikationer, utveckling av tjänster, best practices, etc.

För att kunna utvärdera och förbättra det stöd som klustren utgör önskar JRC (Joint Research Centre) få återkoppling på hur de upplevs av användare i medlemsländerna. Av den anledningen har de satt upp en liten undersökning med frågor som de gärna skulle vilja ha svar på. Känner du att du är intresserad av att återkoppla till JRC så hittar du frågorna här.
Sprid gärna detta till andra som kan tänkas vilja ge återkoppling till JRC.