Toppbild
08 januari 2018

Trafikverket har tecknat nya kommunala avtal för åtkomst till geografisk information

Trafikverket har tecknat avtal med Södertörnskommunerna för att få tillgång till geografisk information och rätten att nyttja deras baskarta med hög detaljeringsnivå i digital form. Sedan tidigare har Trafikverket avtal med ett antal andra kommuner och ser ett stort behov av tillgång till uppdaterad baskarta över en längre period.

Alternativet är att varje enskilt projekt betalar för engångsuttag, vilket ofta blir väldigt dyrt och ger heller inte rätt till uppdaterade data. Bara ett fåtal kommuner har släppt baskartan som öppna data. Vill du veta mer om hur Trafikverket använder data eller har du frågor om Trafikverkets geodata? Välkommen att kontakta geografisk.information@trafikverket.se