Toppbild
27 november 2017

Sveriges uppföljning av Agenda 2030: förslag från SCB

SCB har fått regeringens uppdrag att redovisa hur en statistikbaserad analys av Sveriges genomförande av Agenda 2030 kan genomföras.

Uppdraget är uppdelat i två delar och den 15 oktober kom slutredovisningen. Rapporten innehåller förslag kring en nationell indikatorlista, förslag kring rapporteringsmekanismer och styrning samt förslag till integrerade analyser.

Rapporteringen ställer krav på digitalisering, visualisering och tillgänglighet till den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 för såväl de avancerade användarna som den breda allmänheten. SCB föreslås bli samordnare och ansvara för en tredjedel av de knappt 300 indikatorerna. Som helhet är mer än 30 myndigheter och departement utpekade som indikatoransvariga för en eller flera indikatorer.