Toppbild
27 februari 2017

Sveriges största myndighetshack

Hack for Sweden är en tävling där uppgiften för deltagarna är att under 24 timmar lösa samhällsutmaningar med hjälp av öppna data. Ett unikt samarbete mellan 30 statliga myndigheter och organisationer som vill möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter med hjälp av myndigheters öppna data.

Hack for Sweden 2017 är större än tidigare och stöds ekonomiskt av regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi. Tävlingen arrangeras i eGovlabs och Stockholms universitets lokaler i Kista och äger rum den 11-12 mars. Utmaningarna för deltagarna handlar om samhällsbyggnad, miljöinformation samt turism och friluftsliv men det finns också ett öppet spår. Nytt för i år är att det finns en helt ny tävlingskategori – Bästa Internet of things-lösningen.

Fakta Internet of things är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker, förses med små inbyggda sensorer och datorer. 50 miljarder enheter beräknas vara uppkopplade i världen år 2020.