Toppbild
17 augusti 2017

Sverige tar över ordförandeposten för ISO-kommitté

Sedan 1947 har den Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) tagit fram standarder inom alla tänkbara områden. I ISO finns 150 länder representerade och antalet fastslagna standarder uppgår idag till närmare 25 000.

Ny ordförande för ISO TC211, som organisationen för digital geografisk information kallas, är Christina Wasström från Lantmäteriet.
– Den tidigare ordföranden var med och grundade organisationen och har innehaft posten i 22 år, så visst är det speciellt att ta över rollen, säger Christina.

I sommar träffas kommittén i Stockholm. Mötena äger rum två gånger om året och avslutar alltid med att arbetsgruppen fattar beslut om fortsatt arbete. Sverige har under åren inte haft särskilt stort inflytande över organisationen, där länder som USA, Australien och Kanada har varit betydligt mer aktiva. Men nu flyttar Lantmäteriet fram positionerna.