Toppbild
25 februari 2019

Stort intresse för Geodatarådets arbete

Resan mot en väl fungerande nationell infrastruktur för geodataförsörjning går oförtrutet vidare - inte minst genom aktiviteterna kopplade till Geodatarådets handlingsplan. Det ligger också helt i linje med regeringens vilja att få en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Det blev mycket tydligt under det seminarium som Lantmäteriet och Geodatarådet bjöd in till i Stockholm den 31 januari. Seminariet, som var fullbokat, lockade fler än 100 deltagare, däribland tre generaldirektörer i Susanne Ås Sivborg, Lantmäteriet, Anders Sjelvgren, Boverket, samt Anna Eriksson, DIGG. Läs mer här. Ta del av dagens presentationer här.