Slutrapport om öppna geodata visar på stora samhällsvinster | Geodata.se
Toppbild
19 juni 2017

Slutrapport om öppna geodata visar på stora samhällsvinster

Sedan 2016 har Lantmäteriet på regeringens uppdrag kartlagt effekterna av öppna geodata och dess konsekvenser i form av intäkter och kostnader. Redan tidigt konstaterades att en sådan förändring skulle leda till stor nytta för samhället, vilket bekräftades av bland annat en forskningsstudie på Handelshögskolan.

Nu är Lantmäteriets slutrapport inlämnad till Näringsdepartementet och Finansdepartementet. Öppna geodata innebär data som utan kostnad får användas, ändras, och delas fritt. Lantmäteriet har redan öppnat en mindre mängd geodata - den översiktliga kart-, höjd- och positioneringsinformationen. Det gjordes i två steg, 1 juli 2015 och 1 januari 2016.