Toppbild
07 juli 2017

Seminarium - Kan bättre geodata från kusterna underlätta klimatanpassningen?

Klimatanpassningen och miljöhoten är en av samhällsutmaningarna i den nationella Geodatastrategin och en aktivitet i Geodatarådets handlingsplan för 2017. Under Almedalsveckan på Gotland bjöd därför Geodatarådet in till ett öppet seminarium på SGU:s båt Ocean Surveyor, för att diskutera hur, vad och varför en ordentlig kartläggning behövs.

Halva Sveriges befolkning bor en mil från kusten eller de största sjöarna, de områden som påverkas mest av klimatförändringen. Men brist på kunskap om
förhållandena längs kusterna försvårar planering inför översvämning, erosion, hamnbyggnation och annan verksamhet. Presentatörer och paneldeltagare var:

  • Lena Söderberg, Generaldirektör SGU
  • Lovisa Zillén Snowball, SGU
  • Thomas Johansson, Havs- och
  • vattenmyndigheten
  • Pär Persson, Länsstyrelsen i Skåne
  • Ann-Sofie Eriksson, Sveriges kommuner och
  • landsting
  • Patrik Wiberg, Sjöfartsverket
  • Peter Nyhlén, Lantmäteriet.