Samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet | Geodata.se
Toppbild
04 juli 2017

Samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet

Med grund i Lantmäteriets framställan om öppna geodata och den utredning som Ekonomistyrningsverket nyligen presenterat kring avgiftsfritt registerutbyte mellan stat och kommun, ser Lantmäteriet ett tydligt behov av att påbörja ett arbete med en ny samverkansmodell som inte baserar sig på intäktsfördelning.

Lantmäteriet och SKLs samverkansgrupp har därför i samförstånd kommit fram till att Lantmäteriet säger upp avtalen som reglerar ersättningarna i de så kallade ABT- samt DRK- och NDRK- avtalen. Förberedelserna inför uppsägningarna är nu i full gång och de skall vara distribuerade till alla Sveriges 290 kommuner före den 30 juni.