Regeringens digitaliseringsstrategi | Geodata.se
Toppbild
13 juli 2017

Regeringens digitaliseringsstrategi

Dagens samhällsutveckling drivs och formas till stor del av digitaliseringen. Den gör att vi kan göra helt nya saker och att saker vi tidigare gjort kan göras på helt nya sätt.

Förändringen påverkar hela samhället i grunden och berör allt från demokrati, sociala samspel, sysselsättning, lokal och regional utveckling. Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att lyckas med detta krävs ett tydligare politiskt och statligt ledarskap. Regeringen pekar därför i strategin ut riktningen för digitaliseringspolitiken. Ta del av strategin här.