Toppbild
06 mars 2017

Ramverk för nationella geodata i 3D

Ramverket har tagits fram till de som producerar, tillhandahåller, nyttjar eller vidareförädlar geodata. Syftet är att bidra till ökad kombinerbarhet av geodata i 3D från olika producenter samt en ökad nationell samordning gällande insamling, lagring och tillhandahållande.

Visionen i den Nationella Geodatastrategin 2016-2020 är utgångspunkten för ramverket liksom strategins mål att:

  • geodata är öppna
  • geodata är användbara
  • geodata tillgängliga och
  • samverkan är utvecklad

Ramverkets bidrag till den nationella geodatastrategin är att den offentliga sektorns grundläggande geodata ska vara nationellt täckande, detaljerat där det krävs, tillgängliga, skalbara och kombinerbara, även i 3D, så att användare av geodata enkelt kan lägga till egna datamängder för till exempel visualiseringar och analyser. Läs mer här.