Toppbild
05 april 2017

Pågående aktiviteter för att lösa problem med genomförandet av Inspire

EU-kommissionen driver en arbetsgrupp (Fitness for purpose) med syfte att: identifiera svårigheter gällande Inspires krav på harmonisering av datamängder, samt analysera till vilken grad dessa svårigheter nödvändiggör ändringar genomförande-bestämmelsen för interoperabilitet, särskilt datamängder som omfattas av bilaga III i direktivet.

Resultatet av arbetet kommer bli underlag till beslut om det finns anledning att gå vidare med att initiera ändringar i genomförandebestämmelsen för interoperabilitet, eller om identifierade svårigheter kan hanteras inom ramen för den flexibilitet som redan finns i direktivet. Beslutet beräknas tas i juni i år. Myndigheter och organisationer som har konkreta exempel på svårigheter med att harmonisera data enligt Inspire, eller att använda harmoniserade data och tjänster i sina programvaror, och vill bidra till gruppens arbete kan skicka dessa till anders.o.ryden@lm.se