Nya webbar | Geodata.se
Toppbild
15 maj 2017

Nya webbar

Nu möts du av ett nytt utseende när du besöker Geodata.se och Geodataportalen. Syftet med förändringen har varit att möta användarnas behov av enkel tillgång till aktuell information. Arbetet har genomförts med stöd av en referensgrupp bestående av bland annat myndigheter, kommuner, privata företagare och universitet.

Geodata.se

Den nya webben är uppbyggd i sju huvudingångar: Använda, Dela, Om, Styrande, Lära, Kontakt och Senaste. På Geodata.se hittar du information om den nationella geodatastrategin, beskrivningar av den nationella infrastrukturen för geodata, hur du får tillgång till och kan använda geodata samt ingången till Geodataportalen. Webbplatsen har anpassats för läsplatta och smartphone.

Geodataportalen

Även Geodataportalen erbjuder ett nytt och moderniserat gränssnitt. Funktionaliteten är i huvudsak densamma som tidigare. Portalen erbjuder en enkel och en mer avancerad vy för sökning av datamängder och tjänster. På startsidan får du som användare även ta del av fem exempel på datasamlingar som är tillrättalagda för olika tillämpningsområden, där du på kartan kan se vilka geodata som har används.

Geodataportalen är en nationell ingång till geodata och tjänster, där du på ett enkelt och samlat sätt kan nå många organisationers tjänster och geodata. Portalen kan ses som ett nav i den infrastruktur av geodata, webbtjänster och metadata som finns i Sverige. Geodataportalen är även Sveriges koppling till den europeiska geodataportalen. Geodataportalen är anpassad för läsplatta.

Lantmäteriet som nationell samordnare för geodataområdet förvaltar webbplatserna.

Vad tycker du om de omgjorda webbplatserna? Maila gärna och berätta för oss.