Toppbild
15 maj 2018

Ny tjänst för historiska ortofoton

Lantmäteriet har tagit fram och lanserat tjänsten - Historiska ortofoton Visning, den ger dig som användare tillgång till historiska ortofoton i upplösningen 0,5 meter per pixel och det tillhandahålls som öppna data.

De historiska ortofotona finns tillgängliga i två lager:

  • ett rikstäckande lager för referensåret 1960, som innehåller ortofoton från åren 1949 till 1970, samt
  • ett lager för referensår 1975 som är under uppbyggnad, vilket huvudsakligen kommer att innehålla ortofoton från åren 1970 till 1980.

Tjänsten kommer succesivt att uppdateras med fler ortofoton. Mer information och teknisk beskrivning finns på sidan för visningstjänster på lantmateriet.se.