Toppbild
07 december 2017

Ny nationell geoidmodell SWEN17_RH2000

Geoiden är ett av våra viktigaste begrepp för att definiera vad som menas med "jordens form". En bra geoidmodell är en förutsättning för noggrann höjdbestämning med GPS för att kunna transformera höjder över ellipsoiden till höjder ”över havet”.

Det är snart tio år sedan den tidigare geoidmodellen SWEN08_RH2000, publicerades och under den här tiden har ett omfattande förbättringsarbete pågått, till exempel har flera tyngdkraftsmätningar genomförts i fjällen och på Vänern, samt har GNSS/avvägningsobservationerna uppdaterats. Standardosäkerheten för den nya modellen har uppskattats till ca 8–10 mm i hela Sverige (på land). Du kan läsa mer och ladda hem SWEN17_RH2000 från Lantmäteriets webbplats.