Ny kartering för att följa hur landskapet förändras | Geodata.se
Toppbild
03 augusti 2017

Ny kartering för att följa hur landskapet förändras

Nationella Marktäckedata (NMD) är en ny kartering av Sverige med syfte att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras.

Projektet är ett samarbete mellan sju myndigheter med Naturvårdsverket som huvudansvarig.  Exempel på användningsområden för produkten är olika typer av statistik, analyser av markanvändning och bedömning av brandrisker med mera. Resultatet kommer att tillhandahållas som öppen data och leveranser är planerade till tre tillfällen: juni 2017, januari 2018 och januari 2019 (slutleverans). Den första leveransen finns tillgänglig via Miljödataportalen. Ange ordet ”Objekthöjd” som söktext så visas metadata och tillhörande länkar för nedladdning av data.