Lunchseminarium - Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen | Geodata.se
Toppbild
05 mars 2018

Lunchseminarium - Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Arbetet med den Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen samordnas för att ge maximalt fokus på de viktiga utvecklingsfrågorna.

En av de allra viktigaste frågorna handlar om etableringen av en nationell plattform för geodataaccess som möjliggör snabb och enkel åtkomst av så väl centrala som distribuerade geodatakällor. En annan viktig fråga, och en förutsättning för den nationella plattformen, är att säkerställa att nödvändig standardisering och harmonisering genomförs för de nationella basdata/grunddata som den nationella plattformen ska hantera. Lantmäteriet kommer under 2018 att erbjuda fyra webbsända lunchseminarier där du kan få information om arbetet och dess succesiva framsteg. Torsdag den 8 mars bjuder Lantmäteriet in till det första seminariet kl. 12-13.