Toppbild
15 april 2019

Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Lantmäteriet erbjuder under 2019 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet med Geodatarådets handlingsplan och dess succesiva framsteg.
  • Torsdag den 14 mars
  • Torsdag den 16 maj
  • Onsdag den 9 okt
  • Torsdag den 12 december

Här kan du ta del av genomförda redovisningar.