Nationell webbplats för svenskt miljöarbete | Geodata.se
Toppbild
27 juli 2017

Nationell webbplats för svenskt miljöarbete

Den 30 maj lanserades den första versionen av en ny nationell webbplats för svenskt miljöarbete.

Den nya webbplatsen, sverigesmiljömål.se, ska samla och beskriva det åtgärdsinriktade arbetet och öka takten i arbetet med att nå de nationella miljömålen. Än så länge är webbplatsen under utveckling och det finns därför möjlighet att ge återkoppling på den. Alla synpunkter och idéer är välkomna.
Den första versionen riktar sig i första hand till kommuner och företag och är utformad utifrån deras behov och intressen. På webbplatsen presenteras bland annat olika lärande exempel från kommuner och företag runt om i landet. Sverigesmiljömål.se drivs av Naturvårdsverket i samarbete med de andra miljömålsansvariga myndigheterna.