Toppbild
03 april 2018

Möjlighet att få finansiering från EU

Inom EU kan projekt finansieras via ”CEF Telecom call” som kommer att lanseras i maj. En av dessa ”open calls” under ämnet Offentlig öppen data kommer att fokusera på generering av gränsöverskridande tjänster som ger åtkomst till (visning och nedladdning) harmoniserade tematiska öppna datamängder och motsvarande metadata.

Dessa tjänster kan baseras på olika datakällor, inklusive till exempel geospatial data som tillhandahålls under Inspire, Copernicus data, EGNOS / Galileos positionerings- och navigationsinformation, data som tillhandahålls av medborgare och publikuppföljda initiativ som OpenStreetMap. Läs mer här.