Toppbild
13 februari 2017

Manér- och symbolsättning för webbkartor inom krisberedskapsområdet

Lantmäteriet har tillsammans med MSB och Försvarsmakten drivit ett samarbetsprojekt gällande manér- och symbolsättning för webbkartor inom krisberedskapsområdet, som avslutades i december 2016. Projektet har tagit fram:
  • Ett dokument med riktlinjer för hur kartor bör symbolsättas både generellt i en krissituation men också med fokus på tre utvalda scenarier: skogsbrand, översvämning och storm.
  • En powerpointpresentation baserat på ovanstående riktlinjer.
  • TrueType-fonter med symboler som kan användas för manérsättning i en krissituation.
  • Ett dokument som beskriver hur TrueType-fonternas symboler kombineras ihop till lämpliga kartsymboler (färger, symbolstorlekar mm).
  • SVG-filer med symboler som kan användas för manérsättning i en krissituation.
  • En kort projektbeskrivning med information om projektet.

Alla resultat finns att läsa och ladda hem från MSB:s hemsida, för mer information kontakta Kjell.hjorth@lm.se som varit projektledare.