Toppbild
29 september 2017

Lantmäteriet föreslår tydligare styrmedel för informationen i grundkarta

I december fick Lantmäteriet regeringens uppdrag att utreda om det behövs tydligare styrmedel för att reglera vilken standard som ska gälla för informationen i en grundkarta till detaljplan. Nu är rapporten färdig och den bekräftar svaret på frågan.