Toppbild
15 januari 2018

Ladda ner historiska ortofoton gratis

Lantmäteriet har släppt ett rikstäckande lager av historiska ortofoton som öppna data. Historiska ortofoton finns tillgängliga i ett komplett rikstäckande lager för referensåret 1960, som huvudsakligen innehåller ortofoton från åren 1956 till 1966.

Ytterligare ett rikstäckande lager för referensår 1975 är under uppbyggnad och finns tillgängligt, vilket huvudsakligen kommer att innehålla ortofoton från åren 1970 till 1980. Läs mer här.