Toppbild
04 januari 2018

Kartsök och ortnamn får fastigheter

Tjänsten Kartsök och ortnamn finns sedan länge och är Lantmäteriets mest använda e-tjänst. Nu kompletteras den med möjlighet att se och söka i fastighetsindelning, samt adresser.

Genom att välja i kartväljaren överst på sidan går det att se fastighetsgränserna på karta eller mot ortofotobakgrund (flygbild). Dessa nya sökmöjligheter införs för att öka servicen till medborgare och säkerställa att fler ska hitta rätt fastighetsbeteckning. Det innebär också att Lantmäteriets kundcenter kan få enklare i kommunikationen med kunder som efterfrågar information om fastigheter.

Tidigare har adresser och fastighetsbeteckningar, som utgör en del av fastighetsregistret, betraktats som personuppgifter och inte kunnat visas fritt. Numera tolkas regelverket som att enbart adresser och fastighetsbeteckningar inte utgör personuppgifter så länge de inte kan kopplas till fastighetsägare (person). Detta har öppnat för införande av nya sökmöjligheter i tjänsten.

Kartsök och ortnamn.

Gör så här för att använda de nya sökmöjligheterna
För att söka på adress så väljer du, om du söker från en dator, verktyget med ett litet kuvert tillvänster på skärmen och skriver in adressen. Då får du uppgift om vilken fastighet den aktuella adressen är kopplad till. Klicka på adressen så visas den aktuella fastigheten i kartan.

Om du vill veta vilka olika skiften som hör till en viss fastighet klickar du på verktyget med den lilla kikaren. Skriv därefter in kommun och fastighetsbeteckning och klicka på sök så markeras alla skiften som hör till den sökta fastigheten. Går du in i tjänsten via en telefon så ser knapparna lite annorlunda ut, men funktionaliteten är densamma.