Toppbild
26 mars 2018

Internationella standarder för geodata

Ett stödjande ramverk för geodata innebär regler och riktlinjer som behöver följas för att utbyta data mellan olika geodataaktörer i en nationell infrastruktur för geodata.

På Lantmäteriets webbplats hittar du som vill:

  • utbyta data med andra organisationer
  • förstå nyttan med standarder
  • använda geodatastandarder eller
  • medverkar i nationellt standardiseringsarbete

nyheter, fakta och länkar, under året kommer även förklaringar av begrepp, användarexempel och mallar att publiceras.