Inbjudan till seminarium under Almedalsveckan på Gotland | Geodata.se
Toppbild
27 juni 2017

Inbjudan till seminarium under Almedalsveckan på Gotland

Kan bättre geodata från kusterna underlätta klimatanpassningen?

Halva Sveriges befolkning bor en mil från kusten eller de största sjöarna, de områden som påverkas mest av klimatförändringen. Men brist på kunskap om
förhållandena längs kusterna försvårar planering inför översvämning, erosion, hamnbyggnation och annan verksamhet. En ordentlig kartläggning behövs. Hur, vad och varför diskuterar vi på seminariet.

Tid: onsdag den 5 juli, kl. 13.00-14.30. Webbsändning via denna länk.
Plats: Ocean Surveyor, Kajplats 1, Visby hamn.

Presentatörer och paneldeltagare

Lena Söderberg, Generaldirektör SGU
Lovisa Zillén Snowball, SGU
Thomas Johansson, Havs- och
vattenmyndigheten
Pär Persson, Länsstyrelsen i Skåne
Ann-Sofie Eriksson, Sveriges kommuner och
landsting
Patrik Wiberg, Sjöfartsverket
Peter Nyhlén, Lantmäteriet

Moderator

Elisif Elvinsdotter, journalist

Ta del av programmet här.