Toppbild
13 september 2019

Inbjudan till seminarium - Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter

Lantmäteriet anordnar tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH ett seminarium som vänder sig till forsknings-, utbildnings- och kulturverksamheter som har tecknat eller önskar teckna avtal för tillgång till geodata.