Toppbild
21 oktober 2019

Inbjudan till Geodataseminarium

Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium torsdag den 30 januari kl. 10-15 på Norra Latin i Stockholm. Seminariet fokuserar på samverkan och samhällsnyttor med geodata.

Under dagen får du bland annat ta del av:

  • Status i Geodatarådets handlingsplan.
  • Hur läget är i Lantmäteriets regeringsuppdrag - Smartare samhällsbyggnadsprocess och den pilot som genomförts under hösten, hur ser tidplanen ut?
  • Du får också ta del av vad slutrapporterna - Grunddata samt Säker och effektivt informationsutbyte, säger och
  • DIGGs erfarenheter och tankar kring förmågan att utföra uppdrag i samverkan.

Vi avslutar dagen med inspirerade föredrag samt en gruppdiskussion med frågor som du ger ditt svar på via din mobil. Läs mer och anmäl dig här.