Toppbild
07 september 2018

Hög tid för öppna geodata från Lantmäteriet

Lantmäteriets Geodataråd lämnade i somras skrivelsen - Hög tid för öppna geodata från Lantmäteriet, till Näringsdepartementet.

Geodatarådet påtalade i en tidigare skrivelse i juni 2016 - att en ny finansieringsmodell för Lantmäteriets geodata bland annat leder till snabbare digitalisering och effektivisering av offentlig förvaltning, innovation, minskad negativ miljöpåverkan och bättre förutsättningar att rädda liv och egendom. Behovet av öppna geodata har sedan dess tydliggjorts ytterligare. För att uppmärksamma detta har en ny skrivelse gjorts. Läs mer här.