Toppbild
03 juli 2018

Hög tid för öppna geodata från Lantmäteriet

Lantmäteriets Geodataråd lämnade den 26 juni skrivelsen Hög tid för öppna geodata från Lantmäteriet till Näringsdepartementet. Geodatarådet påtalade i en tidigare skrivelse i juni 2016 - att en ny finansieringsmodell för Lantmäteriets geodata bland annat leder till snabbare digitalisering och effektivisering av offentlig förvaltning, innovation, minskad negativ miljöpåverkan och bättre förutsättningar att rädda liv och egendom.

Behovet av öppna geodata har sedan dess tydliggjorts ytterligare. För att uppmärksamma detta har en ny skrivelse gjorts - Hög tid för öppna geodata från Lantmäteriet - som bland annat pekar på att:

  • Det I 112-utredningens utredningens betänkande tydligt framgår att tillgången till öppna geodata är högst väsentligt för blåljusaktörernas arbete.
  • För att inte sätta hinder för hur aktörerna inom samhällsbyggnadsbranschen kan använda och dela geodata, som de får tillgång till genom ett tänkt nationellt tillgängliggörande, behövs öppna geodata.

Med en ny finansieringsmodell för en stor del av Lantmäteriets grundläggande geodata (kartor, ortofoton, höjddata, fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar och adressinformation) skulle dessa bli öppna, det vill saga avgiftsfria och fria att använda och sprida utan begränsningar.

Geodatarådet är sammansatt med representanter från 15 myndigheter som tillsammans arbetar med att utveckla nyttan av geodata i samhället.