Toppbild
23 oktober 2017

Har du anmält dig till årets Geodataseminarium?

I år är vi en del av mässan Smarta Städer i Kista, Sveriges nya mötesplats för morgondagens uppkopplade stad och hållbart byggande. Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium torsdagen den 23 november kl. 09.30-12.00 på Kistamässan i Stockholm.

På seminariet presenteras vad Geodatarådet har jobbat med under 2017 och fokusområden 2018. Seminariet ger också information om nordiskt strategiutveckling inom geodataområdet. Du som anmäler dig till seminariet erbjuds 25% rabatt till hela eventet. Ingen kostnad tillkommer för de som enbart anmäler sig till Geodataseminariet. Läs mer och anmäl dig här.