Toppbild
04 december 2017

Goda digitala exempel inom samhällsbyggnadsprocessen

Det finns flera goda digitala exempel inom samhällsbyggnadsprocessen. Det framkom tydligt under den inspirationsdag som "Digitalt först" anordnade den 19 oktober.

En del av regeringsuppdraget "Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess" handlar om att lyfta fram redan pågående exempel som en inspiration för andra att ta efter. Ett annat syfte med dagen var att få deltagarna att knyta kontakter med varandra och nätverka. Bland de inbjudna fanns representanter från kommuner, myndigheter, regeringskansliet, byggbranschen, andra privata aktörer och organisationer. Malin Klintborg, Lantmäteriets uppdragsledare för Digitalt först, inledde inspirationsdagen. För att fler ska få chansen att ta del av det som sades under dagen så filmades samtliga presentationer.