Toppbild
23 mars 2017

Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt

Lantmäteriet och SIS, Swedish Standards Institute har slutit ett nytt avtal som innebär att alla svenska geodatastandarder och -handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna inom geodataområdet kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma inom Sverige. De blir tillgängliga stegvis med start i februari 2017.

 Geodata är en viktig del i vardagen för de allra flesta av oss. Geodata - som till exempel kartor, flygbilder och annan lägesbunden information - är ofta nödvändiga för att kunna beskriva och förstå annan information. Geodata utgör därför ofta basen i appar, e-tjänster och handläggningsstöd.

– För att alla aktörer ska kunna arbeta effektivt och med gemensamma underlag och utbyte av harmoniserade data inom exempelvis samhällsbyggnad, klimatanpassning och utveckling av e-förvaltning är standardisering avgörande, säger Agneta Engberg, chef för Standarder och specifikationer på Lantmäteriets Geodatadivision.

Läs mer här.