Toppbild
24 februari 2017

Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt

Lantmäteriet och SIS, Swedish Standards Institute har slutit ett nytt avtal.

Avtal som innebär att alla svenska geodatastandarder och -handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna inom geodataområdet kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma inom Sverige. De blir tillgängliga stegvis med start i februari 2017. Läs mer här.