Toppbild
12 november 2018

Geodataseminarium - Den digitala resan tar fart

Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium torsdag den 31 januari, kl. 10-15 på Norra Latin i Stockholm.

Seminariet fokuserar på digitaliseringen och utvecklingen av den nationella datainfrastrukturen samt på de nya regeringsuppdrag som Boverket och Lantmäteriet fått på samhällsbyggnadsområdet. Ta del av programmet och anmäl dig här.