Toppbild
13 mars 2018

Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter

Tisdag den 10 april bjuder Lantmäteriet som nationell samordnare för geodataområdet tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet in till seminarium. Målgruppen är forsknings-, utbildnings- och kulturverksamheter som har tecknat eller önskar teckna avtal för tillgång till geodata. Seminariet hålls på Stockholms universitet.

Här presenteras exempel på praktisk användning av geodata, vilka geodata som är tillgängliga och hur du kan använda dessa för forskning, utbildning och kulturverksamheter. Som deltagare får du svar på frågor som:

  • Vilka geodata finns tillgängliga för min undervisning, forskning eller min kulturverksamhet?
  • Vad kan jag använda geodata till?
  • Hur får jag tillgång?
  • Har min organisation avtal för tillgång till geodata och hur ser villkoren ut?

I programmet medverkar de myndigheter som erbjuder sin geodata - Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sjöfartsverket och Lantmäteriet. Mer information hittar du i programmet.