Toppbild
10 december 2018

Framdriften i handlingsplanens aktiviteter

Den Nationella geodatastrategin beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige.

Här kan du ta del av läget och framdriften gällande aktiviteter, bemanning, arbetsinsatser mm inom de olika aktiviteterna i handlingsplanen för geodata 2018-2020.