Toppbild
15 oktober 2018

Framdriften i handlingsplanens aktiviteter

Geodatarådets handlingsplan bland annat för en obruten samhällsbyggnadsprocess.

Här kan du ta del av läget och framdriften gällande aktiviteter, bemanning, framtagning av handlingsplaner och arbetsinsatser mm inom de olika aktiviteterna i handlingsplanen för geodata 2018-2020. Lunchseminariet genomfördes den 10 oktober.