Framdriften i Geodatarådets handlingsplan 2017 | Geodata.se
Toppbild
20 juli 2017

Framdriften i Geodatarådets handlingsplan 2017

Den Nationella geodatastrategin för perioden 2016-2020 beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Lantmäteriet och Geodatarådet har tagit fram en gemensam handlingsplan för rådets insatser.

Geodatarådets handlingsplan för 2017 omfattar 11 olika uppdrag kopplade till de fyra målområdena: geodata är öppna, geodata är användbara, geodata är tillgängliga och samverkan är väl utvecklad.. Här kan du ta del av lägesrapportering för respektive aktivitet.