Toppbild
14 februari 2018

Fortsatt fria geodatastandarder

Det senaste året har företag, myndigheter och organisationer kunnat ladda ner alla svenska geodatastandarder, handböcker och de mest efterfrågade ISO-standarderna inom geodataområdet kostnadsfritt. Det har varit möjligt tack vare ett samarbete mellan Lantmäteriet och SIS, Swedish Standards Institute. Utfallet är så lyckat att Lantmäteriet och SIS nu förlänger avtalet med tre år.

Att geodatastandarderna är kostnadsfria ligger även i linje med den nationella geodatastrategin. Den har tagits fram för att öka nyttan av geodata i Sverige och den redogör för hur geodata kan bidra med lösningar till flera stora samhällsutmaningar. Läs mer här.