Toppbild
18 april 2018

Enkät för privata företag

Det pågår flera betydande initiativ som både påverkar och bidrar till utvecklingen inom geodatasektorn och ökade investeringar från den privata sektorn i rymd- och geodatatjänster världen över. Några exempel på dessa initiativ är Copernicus, EuroGEOSS och Inspire.

Med det som bakgrund genomför nu den Europeiska kommissionens forskningscentrum (JRC), en undersökning för att utveckla en dynamisk kartläggning av företag i Europa som använder geodata, ”Earth Observation” eller öppna offentliga data. Syftet med undersökningen är att bidra till att utvärdera effektiviteten av nuvarande EU-politik och styra utvecklingen av nya policys för att främja tillväxten av denna strategiska sektor.