Toppbild
05 september 2017

Avgiftsfria geodata till statliga myndigheter

Från den 1 juli 2017 får statliga myndigheter tillgång till fastighetsinformation och viss geografisk information avgiftsfritt, för användning inom det offentliga uppdraget.

Från den 1 juli 2017 får statliga myndigheter tillgång till fastighetsinformation och viss geografisk information avgiftsfritt, för användning inom det offentliga uppdraget.

I budgetpropositionen inför 2017 fick Lantmäteriet extra anslag för att tillhandahålla geodata utan avgift till statliga myndigheter. De geodata som berörs är information från fastighetsregistret samt viss geografisk information. Se produktförteckning.

Geodata får användas i enlighet med licensvillkoren för offentlig användning. Undantagna från avgiftsfriheten är de statliga affärsverken.