Avgiftsfria geodata för ambulans- och räddningstjänstverksamhet | Geodata.se
Toppbild
15 juni 2017

Avgiftsfria geodata för ambulans- och räddningstjänstverksamhet

Från och med den 15 juni 2017 får kommunala räddningstjänster/räddningsförbund och ambulansverksamheter inom region och landsting tillgång till ett urval geodata utan kostnad för licens och leverans.

Lantmäteriet erbjuder ett urval av geodata avgiftsfritt för att underlätta tillgången till enhetliga och aktuella datamängder som möjliggör en effektiv ambulans- och räddningsverksamhet. Läs mer på lantmateriet.se.