Toppbild
16 juli 2018

Arbeta smart med stödjande standarder

Den 2-3 maj genomfördes konferensen "Arbeta smart inom planering och byggande" i Kista. Arrangör var Geoforum, Lantmäteriet och SIS.

Här kan du ta del av presentationerna från SIS /TK 323 Geodata, som informerade om betydelsen av grundläggande internationella standarder, det nationella arbetet med ett ramverk för geodata som bygger på standarder samt olika tillämpningar av standardisering, t.ex. för adresser detaljplaner mm.