Toppbild
31 januari 2017

Ändringar i förordningen för geografisk miljöinformation

Informationsansvariga organisationer är de som enligt lagen och förordningen om geografisk miljöinformation är skyldiga att göra sin information tillgänglig. Organisationerna ska se till att tillgängliggöra de geodata, tjänster och metadata som omfattas av informationsansvaret.

Regeringen beslutade 1:a december 2016 om ändringar i förordningen för geografisk miljöinformation. I och med ändringarna har flera informationsansvariga myndigheter fått ett justerat informationsansvar samt att Sametinget, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten har tillkommit som nya informationsansvariga myndigheter. Ändringarna träder i kraft den 1:a februari 2017. De nya myndigheterna och de som har fått ett ändrat informationsansvar, behöver ta fram metadata för den aktuella informationen senast den 1:a juni och tjänster senast den 1:a oktober i år.