Toppbild
30 mars 2017

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data

Regeringen bör ge alla myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Det tycker finansutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta den här uppmaningen till regeringen.

Finansutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering. Finansutskottet anser liksom Riksrevisionen att svenska myndigheters arbete med digitalisering och e-tjänster är väl utvecklat jämfört med många andra länder, men att utvecklingen samtidigt går trögt och att mycket återstår att göra. Arbetet med öppna data måste därför ges en ökad tyngd. Öppna data kan definieras som digital information som är fri att använda, återanvända och distribuera utan någon annan motprestation än att användaren anger källa eller delar informationen på samma sätt. Läs mer här.