Toppbild
07 januari 2019

Anmälan till Geodataseminarium den 31 januari 2019

Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium med fokus på digitaliseringen och utvecklingen av den nationella datainfrastrukturen samt de nya regeringsuppdrag som Boverket och Lantmäteriet fått på samhällsbyggnadsområdet.

Seminariet äger rum torsdag den 31 januari, kl. 10.00-15.00 på Norra Latin i Stockholm. Läs mer och anmäl dig här.