Toppbild

Kalender

Här tar du del av aktuella kalederhändelser.
Vad: Seminarium
När: 5 juli kl.13:00 - 14:30
Var: Ocean Surveyor, Kajplats 1, Visby hamn
Arrangör: SGU

Kan bättre geodata underlätta klimatanpassningen?

En kraftigt ökad kunskap kring de geografiska, maritima och geologiska förutsättningarna är helt nödvändig för en anpassning till klimatförändringen. Hur är förutsättningarna för en samlad nationell insats inom området?

Hälften av Sveriges befolkning bor inom en mil från kusten och de största insjöarna, de områden av landet som sannolikt kommer att påverkas mest av de pågående klimatförändringarna. Det senaste århundradet har vattenståndet i havet höjts i en takt som nästan har fördubblats under de senaste 20 åren. Det finns goda skäl att räkna med effekter för samhället vid extremväder redan efter mindre havsnivåförändringar. Kan bättre geodata underlätta klimatanpassningen? Vid seminariet diskuteras behovet och förutsättningarna för en sådan insats och effekterna om en samlad nationell insats inte genomförs. 

Medverkande:

  • Peter Nylén, Lantmäteriet
  • Lena Söderberg, SGU
  • Patrik Wiberg, Sjöfartsverket
  • Ann-Sofie Eriksson, SKL
  • Thomas Johansson, HaV
  • Lovisa Zillén Snowball, SGU
  • Pär Persson, Länsstyrelsen i Skåne
  • Elisef Elvinsdottir, Moderator

Vad: Geodatarådsmöte
När: 14 september kl.09:00 - 16:00
Var: MSB - Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Inspire arbetsgrupp
När: 20 september kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet som Geodatasamordnare


Vad: Inspire Arbetsgrupp
När: 25 oktober kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet som Geodatasamordnare


Vad: Geodatarådsmöte
När: 16 - 17 november kl.10:00 - 16:00
Var: Malmö
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Geodataseminarium
När: 23 november kl.09:00 - 16:00
Var: Kistamässan - Stockholm


Vad: Inspire arbetsgrupp
När: 12 december kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet som Geodatasamordnare